Archive for the ‘אברהם הירשזון’ Category

זבדה וסלתה

19 בפברואר 2009

רשימת הקניות ההדוניסטית של הירשזון שבתה אותי לחלוטין. לא מדובר בנוכל תאב בצע אלא באדם שהאלגנטיות והסטנדרטים קוסמים לו. אין טינה בצד שלי.