Archive for the ‘אגרון פלוס’ Category

שעשועים עם קובץ מנהל האוכלוסין

12 בדצמבר 2008

בטס: "מצאתי אתמול את הטלפון של דינה"
סבתא: "איזו דינה? חברה של אמא מהצבא?"
אמא: "כן, אבל עדיין לא התקשרתי".
סבתא: "איך מצאת אותה?"
בטס: "הורדתי את קובץ מנהל האוכלוסין"
סבתא: "ואפשר למצוא כל אחד?"
בטס: "כן".
סבתא: "היה לי חבר טוב במעברה, הוא גם היה עד בחתונה שלי ושל סבא. אפשר למצוא אותו?"
בטס: "בטח. איך קוראים לו?"
סבתא: "שלמה גולדנברג"
בטס: "מאיפה הוא עלה?"
סבתא: "מרומניה".

סבתא: "לאן את הולכת?"
בטס: "למצוא את שלמה גולדנברג, לא?"
סבתא: "שבי, בשביל מה"
בטס: "מה אכפת לך?"
אמא: "תתקשרי אליו"
סבתא: "מעניין אם הוא חי. אני אזהה את הקול שלו, אפשר להתקשר ולנתק"
אמא: "ממש, תעשי לו שיגועים באמצע הלילה. תתקשרי, תדברו, יכול להיות שהוא אלמן"
בטס: "הופה, אלמן!"
סבתא: "כאילו שאני מחפשת"
אמא: "מה אכפת לך?"
סבתא: "טוב, יאללה".

בטס: "הוא נפטר, כנראה בתשעים ושבע"
סבתא: "נו, מה אכפת לי. תשבי".

אהוד אולמרט זרק עליך דג

19 באוקטובר 2008

לא מזמן קיבלתי עותק פרוץ של קובץ מנהל האוכלוסין. נראה שמדובר בגרסת בתא אוטופית של פייסבוק: כולם רשומים, אין אפליקציות.