Archive for the ‘אורן זריף’ Category

וואחד שי לקוראי הבלוג

19 במרץ 2009

"18 מרץ 2009

לכבוד

ירון לונדון

ערוץ 10

א.נ.,

הנדון: בערוץ 10 נחשף המשיח

מפורסם אני בארץ ובעולם ביכולותיי האנרגטיים, הרוחניים ובמסרים והתיקשורים הרוחניים שאני מקבל חדשות לבקרים.

ברצוני לשתף אותך ולידע אותך במסרים הרוחניים האחרונים שקיבלתי ממדריך רוחני שתפקידו לשמור על עם ישראל. במסרים אלה נודע לי, באופן ברור וחד משמעי כי המשיח כבר עימנו ומתהלך בתוך עמנו והוא עומד להתגלות בקרוב. בהמשך לדברים שנמסרו לי על ידי אותו מדריך רוחני נמסר לי באופן ברור שמו של המשיח. המשיח הוא לא אחר ממגיש התוכנית "לונדון וקירשנבאום" מר ירון לונדון שליט"א.

במסגרת המסרים שנמסרו לי באופן שוטף במשך 3 לילות עוקבים חלמתי חלום שחזר על עצמו בשלושת הלילות הללו בהם נראה המשיח, מר ירון לונדון רוכב על חמור לבן ותוקע בשופר.

אני חייב לציין כי גם בעיניי החלום נראה בלשון המעטה מאוד מוזר מאחר וידוע לכל כי אתה, מר ירון לונדון ידוע כאדם מאוד רציונאלי ומאוד שכלתני ואינך מתחבר כלל לתחום רוחני.

במסרים הללו התבקשתי ולמעשה נדרשתי לבצע מספר פעולות לפרסומו של המשיח בארץ ובעולם ולשם כך נדרש שיתוף הפעולה מצידך והפעולות המתבקשות מפורטות מטה:

1.            בטרם נפעל להפצת הידיעה שהינך המשיח עליי לוודא ולאמת את המסרים שקיבלתי בכך שאפגש איתך באופן אישי בשעות הלילה המאוחרות.

2.            לאחר האימות בדבר היותך המשיח נדרשתי ואשמח ואדאג לכך להפיץ את השמועה ברבים בארץ ובעולם. הסכום שיתרם על ידי לצורך פעולות השיווק והפרסום, היותך המשיח, הוא סך של 4,885,000 ₪.

3.            הנני נדרש להודיע באופן אישי לאנשי חב"ד ולכל הגורמים הרשמיים בחב"ד בארץ ובעולם לפרסם את היותך המשיח.  

ברצוני לציין בפניך כי בנוסף להוראתם של המדריכים הרוחניים לפרסם את התגלותו וחשיפת זהותו של המשיח הפועל כעת בעולם אני רואה חשיבות רבה בפרסום הנושא וכעת.

אורן זריף

תת מודע בע"מ"

(מתוך הבלוג של אורן זריף).

 

חריף

16 באוקטובר 2008

מתוך "24 דקות" מה-15 לאוקטובר:

אני מוכנה להעניק תמורה מגוונת ועשירה עבור מכתב האזהרה הרשמי ששיגר אורן זריף באמצעות עורך דינו. כפייתה של הלשון הפורמלית על תהליכים מיסטיים היא מעדן ספקולטיבי מתמשך. למשל: "באם שכטר (להלן צד ב' ) לא יחדל מחיקוייו יאלץ מרשי (להלן צד א' ) לשבש את שידורי הטלוויזיה המקומיים באמצעות כוחותיו (להלן דגימת פוטושופ). כמו כן, במידה וימשכו החיקויים מתחייב מרשי להטיל קללה על צוות השחקנים של התכנית "סוף שבוע" בשלמותו. כתוצאה מהקללה תנשורנה מחלפותיהם לצמיתות וזכרונם יאבל כליל. בברכה, דני צ'ובאקה".

טריוויה מיסטית: הבוקר, באורח אינטואיטיבי לחלוטין, לבשתי חולצה עם הדפס צלליתו של אורן זריף.