Archive for the ‘אילת’ Category

אפילו הבחור עם האות הסינית השפיל מבט

6 בנובמבר 2008

לפי כמה דקות מצאתי את הגליון האחרון של "זמנים מודרנים" על ספסל בפארק. באחת מכתבות הצבע המוצלחות אנשים סקרו טעויות גרנדיוזיות שעשו, בניהם בחורה שקעקעה דולפין ענק על הבטן. משום מה האינטואיציה מאותתת לי שלא מדובר בטרגדיית אובדן טעם זמני אלא בשיכרון אילת שתפח מחוץ לפרופורציה. קנה המידה, אגב, חל גם על סיני וטורקיה.

לידיעת מדור הרכילות של "ישראל היום"

1 בספטמבר 2008

לפני כמה דקות חן סיפר לי שגיל פרנק, עמנואל הלפרין, דיוויד ברוזה וגידי גוב עברו במחסום שלו בדרך לאילת.