Archive for the ‘אירופה’ Category

באירופה זה לא היה קורה

26 באוקטובר 2008

האינדיקטור המדויק ביותר ליומרה המערבית ששולטת ברוב הארץ הוא הגשם, שמצליח לעכב או להשבית שירותים סדירים בכל פעם מחדש. אישית, אני ממש אוהבת את זה.