Archive for the ‘אפרת גוש’ Category

אחותי אמרה

3 בספטמבר 2008

שיזהר אשדות הוא הגלגול הגברי של אפרת גוש.

תכבי את זה

5 באוגוסט 2008

אמש נעור בחיי רפרנס קובריקי. בשיא התענית הצבאית אשתקד ניגנה נבלה מהמדור הסמוך את השיר "לראות את האור" (אפרת גוש) ברצף של שעות. אתמול, תוך האזנה יומרנית לרדיו הים האדום, שמעתי עשרים שניות מתוכו לפני החרחור הראשון. למזלי מדובר בשיר מחורבן.