Archive for the ‘אפרת’ Category

מדליק אותי: דוד שחם

10 בספטמבר 2008

"מקושרים" הוא התירוץ המקומי והפחות מוכשר לרשת חברתית. לאחרונה, כנראה בעקבות הפנמה מאד מאוחרת של הכריזמה הפייסבוקית, הועיל האתר להשתכלל במחוות נקודתיות: עדיין לא בית זונות אבל עיצוב נגיש יותר, רמזים לאפליקציות ובעיקר העונג החטטני שבמעקב אחרי תנועות החברים באתר.

רשימת החברים שלי כוללת בעיקרה ידידי מסדרון מהתיכון כאשר המכרים האקזוטים נמצאים בקצוות. אחד מהם חבר בקהילת דראג ולסביות ומפרסם שירה. בחור אחר, דתי-לאומי שאיני זוכרת היכן ומתי הצטלבנו (בוהאהא), מגיב לכל תמונה בציטוט פמיניסטי. אני תוהה אם זה מספיק כדי להחשב חבר באגודת "אפרת".