Archive for the ‘אריק איינשטיין’ Category

התפקדות לסופ"ש אריק איינשטיין

2 בינואר 2009

כבר שנה וקצת שאני מחכה להזדמנות לצטט את ההברקה הזו מ-"חומר טוב" של יהונתן גפן. שיהיה במזל, בעיקר לקוטנר.

כשהגעתי העירה, וכבר כתבתי שיר או שניים עם שלום, וכבר הייתי עם נורית ברמת גן, יום אחד היא אמרה לי: "אריק איינשטיין טילפן, הוא השאיר את המספר שלו". ישבתי לי כמה רגעים לבד, אני והמספר של איינשטיין, משום שרגעים יפים יש לנצור. כשטילפנתי, ענתה לי אלונה ואמרה שאריק יחזור אלי, והוא אמנם חזר, וזה מה שהוא אמר:

"אני הייתי מחרבן כשטילפנת".