Archive for the ‘ביקורת טלוויזיה במשפט אחד’ Category

על הסדרה החדשה של עירית לינור

1 ביוני 2009

מישהו מוכן להסביר לי איך מי שתבעה את המטבע הקולע 'האקסית המיתולוגית' נתקעה עם הפרזת דמויות מסחררת תחת השם המסורבל "מה שנחוץ לרווק"?