Archive for the ‘בירה’ Category

ארווי דוב

27 באוגוסט 2008

מתחילת החופש הגדול נערמות פחיות בירה ריקות על הספסלים הציבוריים. מדובר במותגים עלומים וסמי-היתוליים, בהתאם לצנעת התקציב התיכוניסטי. כבמערכת אקולוגית עדינה, ניתן לעקוב אחר התנודות בשוק האלכוהול האקזוטי רק בטווח שעות חמור: מחמש לפנות בוקר (אז עוזבים הקטינים את הספסלים) ועד שש וחצי בבוקר (אז מתחילה המשמרת של מנקי הרחוב). המבשלה החביבה עליי עד כה היא Bear Beer, שנשמעת כמו גניזה מתת המיתוג בסרטים של טרנטינו. הבוקר כמעט ולקחתי פחית הביתה ליתר ביטחון.