Archive for the ‘ברק אובמה’ Category

לא, אתם לא

25 בנובמבר 2008

 מבין כל המפלגות, דווקא ש"ס הגזענית והליכוד הקפיטליסטית בחרו לרפרנס את הקמפיין של אובמה. אי אפשר לנטור לאולמרט אחרי שבחר תאריך פרישה כל-כך טעון הומוריסטית. מבחינתי הכל בסדר בנינו.


כמובמה קלאסי.

וואלה?

26 באוגוסט 2008