Archive for the ‘גוגל’ Category

זו אינה כותרת

21 בנובמבר 2008

היום לפני מאה ועשר שנים נולד הסוריאליסט רנה מגריט. בשנה שעברה התעקשתי לקנות את Homesickness (שמגריט צייר ב-1940) לחדר. מגבלות כרטיס האשראי אלצו אותי להסתפק בחסדיהם של יבואני פוסטרים מקומיים כך שלא השגתי את התמונה, אבל שמעתי את המשפט "סלבדור דאלי טוב יותר" בערך עשרים פעמים.


Homesickness

לרגל התאריך עוצב הלוגו של גוגל לפי שלושה מציוריו של מגריט (גולקונדה, בנו של האדם ואחד שאיני מצליחה לזהות בפונט המעונן). התוצאה מהממת, אבל הייתי מצפה ממחווה לאדם שצייר כל כך הרבה ציצים להרבה פחות ממלכתיות. לפחות ב-O.