Archive for the ‘דיוויד שווימר’ Category

"נו, אח של קורטני קוקס"

23 בפברואר 2009


וואלה (תודה לסווינג על ההערה)

אף פעם לא חיבבתי את הנטיה המתלהבת של הוט לציין את שמות הכוכבים שמשתתפים, אם בכלל, בסרטים המשודרים בערוצי הסרטים. אבל אם כבר, מדוע להוליך את הצופים אל תוך סבך ניחושי הקשר אכזרי ולקרוא לרוס מחברים בשמו האזרחי והאלמוני?