Archive for the ‘דן הראל’ Category

אלוף בירוק

3 בנובמבר 2008

היום בצהריים הצדעתי לסגן הרמטכ"ל. בשנה האחרונה הצדעתי גם לקמנ"ר ולרמטכ"ל עצמו (ובמאמר מוסגר: נתקלתי באלעזר שטרן פנים מול פנים מעט לפני שהשתחרר, אך כמובן שנסוגתי מחובת ההצדעה). כדי להלום את המעמד ספק-נודבתי ספק-התבקשתי לערוך שולחן קבלת פנים. האמצעים, לצערי, כוונו לטווח צנוע במיוחד (קנקן מים, גביעים מדגמים שונים, מפה ירוקה וארגז פירות העונה). בדקות הדחוקות שקדמו לביקור הסתרתי משקעים לא ברורים במפה על ידי שתי צלחות עמוסות באפרסמונים, תפוחים, קלמנטינות ולימונים. איני בטוחה אם מדובר בציפיה סמויה מהסגן למלא את סטריאוטיפ האלוף ולנגוס בלימון. בין לבין השתעשעתי באפשרות שמשלב הכיבוד ההסתדרותי הוא בעצם הומאז' לגישתו האולד-סקולית של אשכנזי, גם אם הרס"ר לא נעתר להצעה לפרוש את המפה המטונפת על מיטת סוכנות. חבל.


משגיונות הרס"ר. 

כצפוי, הראל לא פזל לפירות אלא חייך באדיבות ומסר את הפלאפון לנערת הב"מ. לא בדקתי את הרינגטון מטעמי שפנות, אבל על שולחן העבודה מבריקה אלפא רומיאו לבנה. לא רע יחסית לצי הרכב הצה"לי.