Archive for the ‘דן חלוץ’ Category

ללא חשש פאוור פוינט

11 בפברואר 2009

לא יאומן. הסחפות בלהט לינקיזציה אקראי הובילה אותי אל שיר/קליפ פרידה שהקדישו וביצעו אלופי צה"ל לבוגי יעלון. מצחיק למצוא שם כמה רמזים לבאות- דן חלוץ שר זחוח במשקפי שמש, אלעזר שטרן מזייף בית בנימה הלכתית ואשכנזי נחבא אל הכלים (אם בכלל. לא מצאתי אותו אחרי שלוש צפיות).