Archive for the ‘הבורר’ Category

הביוב מסריח בדרך לאספמיה

11 בנובמבר 2008

אני מנסה להתיר את עקבותיה של אמא בכל הקשור לניבולי פה. אנחנו מתרגלות במתכונת שאלה-תשובה, בדרך כלל במודל של "עם כמה בדואים שכבה (שם משתנה) בעשר הדקות האחרונות?". אחרי חודש וחצי של הברקות אימפרוביזציה, אמא סוף-סוף גילתה יוזמה:

"את מזכירה לי מישהו בזמן האחרון".
-את מי?
"את המחוטט ההוא מהבורר".