Archive for the ‘החלום האמריקאי’ Category

החלום הסיני

24 באוגוסט 2008

הצלחה מסתעפת מגודל השוק. מדובר בהסתברות נקיה: פרויקט בינוני (למשל להקה מסחרית בסגנון הגיים בויז) יעשיר את יוזמיו כאשר המדינה הפונדקאית מונה מאות מליוני אנשים. לעומת זאת, אותו המיזם נועד לכישלון מול קהל יעד בן מליונים ספורים. כמובן שההנחה תקפה רק כשהיקף יחסי הציבור לנפש נשמר. כך, כנראה, נס ליחו של החלום האמריקאי כמטבע לשון. הסטטיסטיקה מצודדת בסין, האינטואיציה מערבית מתמיד.