Archive for the ‘היפ-הופ’ Category

זמן אוויר

28 בספטמבר 2008

כשזמרי היפ-הופ (זמרים?) משעבדים את מרבית השירים באלבומם ליח"צנות זיונים וחרוזים אני מרגישה שנפלתי קורבן להונאה זולה. במסגרת האנלוגיה הקרובה ביותר אני רוכשת כרטיס לסרט ששעתו הראשונה מציגה את כל קדימוניו.