Archive for the ‘היפ-הופ’ Category

זמן אוויר

28 בספטמבר 2008

כשזמרי היפ-הופ (זמרים?) משעבדים את מרבית השירים באלבומם ליח"צנות זיונים וחרוזים אני מרגישה שנפלתי קורבן להונאה זולה. במסגרת האנלוגיה הקרובה ביותר אני רוכשת כרטיס לסרט ששעתו הראשונה מציגה את כל קדימוניו.

מודעות פרסומת