Archive for the ‘זקני צפת’ Category

שאר רוח החג

11 באוקטובר 2008

בשישי שעבר חזרתי הביתה הלומה משעטנז לא חכם של אלכוהול. הדלקתי את הטלוויזיה אחרי שנחלצתי מהז'קט ההדוק שקניתי בפראג. שתי אניגמות הצטלבו זו בזו: הראשונה, הממיר כוון לערוץ הראשון; השנייה, הערוץ הראשון שידר את סיכום השנה במוסיקה העברית לשנת 1991. לוח השידורים לא העיד על מרתון נוסטלגיה עברית אלא על אזור דמדומים לא ברור שהתפרץ דווקא בארבע לפנות בוקר: אחרי סיכום השנה שודר לקט נשכח משירי הגבעטרון, ואחריו לא טרחתי לדפדף. להפתעתי ואכזבתי, המנחים החנוטים לא היו גרסאות נשכחות לידועני הווה אלא זוג חינני שנשכח באלמוניותו. לאחר תחלופת שנינויות נינוחה אתניקס נקראו לקבל את תואר להקת השנה. זאב נחמה העיר, לשאלת אחד המנחים, שלהקת השנה שלו היא "זקני צפת" (בדגש על המרכאות). המנחה ציינה שהבחירה אוונגרדית והזמינה אותם לשיר את "שיר ישן".

איני זוכרת את רצף המחוות שהזמין את אתי אנקרי לקבל את תואר זמרת השנה, אבל היא שרה את לוליטה. אחריה אתניקס וזהבה בן חתמו את המצעד בנעימה שלא זיהיתי. מטריד לחשוב שפניני ארכיון כאלה נרקבות בשעות שפל. הריי הניינטיז לא הושהו מספיק כדי לחזור לתוקפן האפנתי. אם לדייק, דור הניינטיז לא הבשיל לתסיסה מחדש, למרות ההבלחות הנעימות של כהן@מושון ("הדור של הקומדי סטור ומתקפות הטרור"). כשהרמזים לחזרת הניינטיז יתממשו (ולצערי יטחנו עד מיאוס, כמעשה האייטיז לאחרונה) לא תהיה ברירה אלא לשדר שוב את העונה הראשונה של "פלורנטין".

באופן מוזר, סופ"ש הפרידה הסנטימנטלי של טלעד נקטל כמניפולציה סוחטת או כלא רלוונטי. גיגול קצרצר העלה את הפנינה הבאה. אני שמחה שהרעיון (ככל הנראה) נגנז, אבל לא יכולה שלא לתהות מה השתבש. העונה הראשונה של פלורנטין מופתית באופן כל-כך חד משמעי משום שהיא שימרה בדיוק את הלך הרוח הניינטיזי, או לפחות את הרושם שהותיר עליי. הפרק החמישי, שהוקדש כולו לרצח רבין, מזקק את החוויה הטראומתית לעשרים דקות שנותרו אקטואליות גם אחרי שלושה עשר ימי זיכרון. אגב, אני מרשה לעצמי את ההתרפקות כי בניגוד לנוסטלגיה מהסוג הרענן שקדי, איני מנסה להחוויר את ההווה להעצמת האפקט. היה כיף, אבל כיף גם עכשיו.