Archive for the ‘חן. ג’ Category

קומדיית המצבים התקשרה

17 בפברואר 2009

"מה עשית בסוף השבוע?"
-"פוסיקט"
"איו"
-"רוצה לבוא? אנחנו הולכים גם שבוע הבא"
"לא תודה"
-"למה? דווקא יש שם בנות".

לידיעת מדור הרכילות של "ישראל היום"

1 בספטמבר 2008

לפני כמה דקות חן סיפר לי שגיל פרנק, עמנואל הלפרין, דיוויד ברוזה וגידי גוב עברו במחסום שלו בדרך לאילת.