Archive for the ‘חתולים’ Category

ת'אנדרקאטס

5 ביולי 2008

"החתולים של היום זה לא מה שהיה פעם. היום חתולים רואים כלב ולא בורחים, רואים בן-אדם ולא בורחים. לפעמים כשאני הולכת ליד חבורה של חתולים אני מפחדת. בטח מפחדת, הם לא זזים".

(מתוך שיחת פארק שהתקיימה באמת לפני כמה דקות).