Archive for the ‘טארה ריד’ Category

בי ג'נטל מיסטר סטרנג'ר

30 ביולי 2008

לו אמנה את הליהוקים התמוהים ביותר אין ספק שטארה ריד תעמוד בראשם על תפקידה ב"אמריקן פאי (1)". באותה פארסה מתכוננת טארה ההססנית לנשף הסיום כאשר אחריו, כמובן, תשכב לראשונה עם החבר. טארה ריד, כאילו שתת המודע שלי יקבל את ההנחה שהיא בתולה, כאילו שלא מדגדג לי לכתוב פאקינג משתומם. כדי לפייס את הדיסוננס ערכתי בזמנו רשימת גורמים שללא ספק לא בעלו את ריד, הנה מקצתם: אש, חרב, כספית, שנהב, בקבוק שבור, חומצה וכבל חשמל פרוץ. סיננתי, אגב, הפשטות למיניהן (בתולת חיבה) וגרמי שמים (בתולת מאדים). יש מצב לגרסה מאוירת.