Archive for the ‘טבריה’ Category

סלב לסלב סלב

23 בדצמבר 2008

סינדרום טבריה

5 בדצמבר 2008

(מצטערת על הקטנוניות).

חטטנות ביקורתית/ 2.12: ספיישל טבריה

2 בדצמבר 2008

בשנה האחרונה עיריית טבריה רודפת אותנו בעוון דו"ח (לכאורה) משנת 1996. היום מצאתי אזהרה לפיה במידה ולא נפדה את החוב בקרוב, מוציאים לפועל יפרצו לדירה (”בלא הודעה מוקדמת” ) ויעקלו חפצים בשוויו הנוכחי. אבא, אגב, מסרב לשלם בטענה שאין שום סיכוי שביקרנו בטבריה אי פעם. מה שנכון.

"אמא, לא כדאי לטפל בזה?"
-"בשביל מה? שייקחו את הטלוויזיות המכוערות האלה. אני רוצה לקנות פלזמה מאז פסח".

"רגע, נראה לך שיש לעיריית טבריה את הטכנולוגיה לפריצה?"
-"ידוע שטבריה בנויה מצריפים בלי גגות, אז הם בטח לא יודעים למה לצפות. מניחים שם דלי מים מעל לדלת למיגון מקסימלי, שהפורץ יירטב ויברח"
"הם בטח יגיעו הנה עם רוגטקה ענקית ממקלות ארטיקים וינסו לשגר מישהו מלמעלה"
-"או שהם יבואו עם סולם כדי לטפס דרך החלון"
"גם ממקלות ארטיקים"
-"ברור, ככה הם בונים הכל".