Archive for the ‘טסט’ Category

אתה לא יודע מה טוב בשבילך

24 בספטמבר 2008

אטיל וטו על נישואי ילדיי רק במידה ויתייעדו לנהג מונית שירות. אסור להקל עליהם את ההתרבות. פעם הרשימה כללה גם מורי נהיגה, אבל התרככתי אליהם משמעותית מאז שעברתי טסט.

Fuck it, Dude. Let's go bowling

22 באוגוסט 2008

איזה פינוק, עברתי טסט. באופן טופולוגי למדי לימודי הנהיגה שלי נשלטו בידי מוטיב השלוש: למדתי שלוש שנים (און אנד אוף, שיעורי הנהיגה היו מתנה ליום הולדת 17), החלפתי שלושה מורים (משה, גילי ואיציק) ועברתי טסט שלישי. וולטר, שכבר נידון כאן בשלילה, בחן אותי. כנראה שזו גישה רעננה באפודה ישנה, ואני הריי תומכת במיתוג מחדש.

What the fuck does anything have to do with Vietnam?!

17 ביולי 2008

לפני כמה דקות התבשרתי בכישלונו של הטסט השני שלי. אני לוקחת את זה בכיף משום שהבוחן היה נחמד ונכשלתי על טעות אחת שאין בה בלימה, כלומר כישלון של כבוד. עוד תבוסות מכובדות: נפילת בית המקדש וההפסד של מאיה רוטמן בכוכב נולד 4. הטסט הראשון עדיין מנקר בי, בעיקר כי הבוחן היה חזיר רשמי שדמה באופן מחשיד לוולטר מביג ליבובסקי, כולל האפודה. גם בראשון, אגב, הייתי צריכה לעבור. הנה וולטר: