Archive for the ‘יורם יובל’ Category

בחיים לא הייתי מנחשת

1 בנובמבר 2008

רם אורן: "אם אני לא מתחיל ספר חדש ישר אחרי שאני מסיים לכתוב ספר אני נכנס לדיכאון שאחרי לידה". מתוך שיחת נפש עם פרופ' יורם יובל.