Archive for the ‘לאונרדו דקפריו’ Category

קאם ג'וזפין

30 באוגוסט 2008

"משחקי שעשוע" מאיים פחות אם משקללים את הדמיון בין חיתוך הדיבור של פול לזה של לאונרדו דקפריו.