Archive for the ‘מבצע ואלקירי’ Category

פאפא, איטס דה ג'רררמנז

28 בפברואר 2009

הניואנס שמבדיל סרט שואה טוב מסרט שואה רע הוא הנסיון לדבר אנגלית בהטעמה אירופאית (מבטא רוסי או גרמני, בדרך כלל). לראיה- מבצע ואלקירי האלגנטי לעומת ההתנגדות, שמזכיר יותר את קטעי המשחק הרטוב בסרטים של ערוץ ההיסטוריה.