Archive for the ‘מוריסי’ Category

מאחוריי רצפת חדר העריכה

15 בדצמבר 2008

אני מתענגת על "24 דקות" משמחה לאיד גרידא. חינמון הרכבת של ידיעות הוא גרסה מזוקקת לעיתון על מוספיו. בהתאמה, מדובר בצהובון מביך ורצוף שגיאות שמנפח אייטמים מפוקפקים לשערים ותופעות קוריוזיות לכתבות אמצע. הנה, למשל, ממתק שהודפס היום כאייטם למרגלות מדור הרכילות:


באמת מעניין.

אחותי אמרה

27 בנובמבר 2008

(ג'אפניקה, אחרי רצף בן שלושה שירי סמית'ס).

"אני לא מזהה את השיר הזה"
-"זה כבר מקריירת הסולו של מוריסי. Suedehead"
"בואו נלך".

//

Suedehead דווקא עלול ליצור רושם שקריירת הסולו של מוריסי שווה מעקב עצל. חשוב להבהיר שהיא לא.

בשעה טובה ומוצלחת

31 ביולי 2008

אוזן ימין חזרה לתפקד. מה הם יומיים של שמיעה חלקית יחסית לתמונות לו-פיי של מוריסי.