Archive for the ‘מיכל נגרין’ Category

סופר פרדוקס

14 ביולי 2009

בקיוסק הקרוב לביתי מוכרים מצתים של מיכל נגרין. לא אתפלא אם ברגע שימציאו מכונת זמן היא תנסה לרצוח את סבא שלה.

דבק נגרים

19 באוגוסט 2008

כשאני חולפת על פני הקונים בפנטזיית התחרה של מיכל נגרין אין לי ספק שלעולם, אבל לעולם, לא נוכל להיות חברים.