Archive for the ‘משה איבגי’ Category

הס

18 בדצמבר 2008

נקודת התורפה העיקרית של מלעיזי הריאלטי (המשניות חגות סביב הטרחנות) היא ההפרדה הלקויה בין בידור לתרבות. כל יבבה על גזלת הבמה והשלכותיה יפה גם לענפי ספורט פופולריים. אני חייבת לציין שעל משה איבגי התרעתי אי אז במעבה הארכיון.

דאנה יודעת לשחק אותה

25 ביוני 2008

משה איבגי מאכזב אותי לאחרונה, לא כאבא של רן דנקר או כאבא של עפר שכטר או כאבא (רוחני וביולוגי) של פרחי מאפיה. אי-שם בירכתי תודעתי איבגי הולך ומתכרבל ברושם משונה של מטיף מריר וטרחן, מסוג האנשים שיפרסמו מאמר מערכת מקרטע תחת "פני הדור כפני הכלב: הטלוויזיה שאנו צורכים כמשל". רעים לסיווג: רענן שקד ואפרת רייטן. רעים למאמר המערכת: הקריאה להחייאת תנועות הנוער והאצלת התכנים הפופוליסטים. והפתרונים לאלוהים, מה שעולה יפה בהקשר ההתהדקות הקבלית שנותנת שם. בסך הכל מדובר בבחור טוב ובחיתוך דיבור מרדים.