Archive for the ‘משה קצב’ Category

לא נראה לי שככה זה עובד

30 באוקטובר 2008

אווירת הבחירות המתעוררת מחזירה אותי אל הסבב הקודם ב-2006. עמדתי לסיים ללמוד ורק בחורה* אחת בשכבה יכלה להצביע. כששאלתי אותה למי מיועד קולה היא ענתה שאבא שלה אמר שקדימה תנצח, אז היא מתכוונת להצביע להם.

(*- אותה בחורה היא קרובת משפחה הדוקה של משה קצב. כנראה שהדמוקרטיה מחלחלת באילן היוחסין).