Archive for the ‘נושאי המגבעת’ Category

מזכרות מהחתונה

17 בספטמבר 2008

1. רק לדי. ג'יי חתונות תעמוד התעוזה להשמיע את שלמה ארצי (בהופעה!) אחרי נושאי המגבעת.

2. "My Way" הוא השיר האולטימטיבי לגירוש אורחים עקשנים מהאולם.

3. בני זוג שבוחרים לשלב זיקוקי דינור/ כוראוגרפיה/ ליפסינג בשמחתם הופכים לבני דודים שלוש שנים אחר כך. אתמול הבטתי בדודתי ובבעלה, שהצטעצעו זה לזו ב-2006, ותהיתי לאיזו קרבה משפחתית כותבה ההזמנה.

4. ליטר וחצי של בירה לא יחלצו ממני חוש קצב.