Archive for the ‘סושה’ Category

אוי, תפסת אותי בסושה

3 בפברואר 2009

לפני חודשיים נפתחה סושיית רחוב ראשונה ליד הבית שלי. העיצוב חמוד, האוכל דוחה, המחירים מופקעים ומנעד המשקאות מוגבל, אבל המקום מוצף מהפתיחה ועד לסגירה. היום הבנתי את האסטרטגיה השיווקית המבריקה: קהל היעד אינו אנשים שאוהבים לאכול סושי אלא אנשים שאוהבים לאהוב לאכול סושי.