Archive for the ‘סילבי ז\'אן’ Category

תן כבוד לסילבי

25 באוגוסט 2008

תן כבוד לסילבי

17 באוגוסט 2008

תן כבוד לסילבי

9 באוגוסט 2008

תן כבוד לסילבי

2 באוגוסט 2008

תן כבוד לסילבי

20 ביולי 2008

תן כבוד לסילבי

16 ביולי 2008

תן כבוד לסילבי

14 ביולי 2008

סילבי המשתוללת

14 ביולי 2008

מיום חמישי שעבר ועד אתמול עבדתי, לפחות רשמית, במקדונלדס. הפיטורין הגיעו אחר שכרעתי תחת בליץ-קריג חושי במשמרת ההתלמדות. ראשונים צלפו הריחות, חמישה בבת אחת. אחריהם הטמפרטורות הקיצוניות שבין כבשן ההמבורגרים ללהבי הירקות. אחר כך בלילת הקקופוניה של צלילי הסניף, דיסהרמוניית השומן הרווי: רשרוש קופות, גיבוב הזמנות, קפיצת לחמניות וקציצת ירקות. תוך כמה דקות ריח השמן התקבע בפי ומשם הראיה הטשטשה מעצמה. מה שכן, מכל החוויה הכושלת הרווחתי קוריוז שהתבהר על בוריו אתמול, כשהחזרתי את המדים: מנהלת הסניף היא כפילה של סילבי ז'אן. הנה סילבי ז'אן: