Archive for the ‘עמית ארז’ Category

שי לקוראי הבלוג

14 במרץ 2009

את הופעתו בפסטיבל הפסנתר האחרון חתם עמית ארז בגרסה מהממת ל-Cloudbuster של קייט בוש. מנעד כישוריי הטכניים צר למדי ולכן האיכות בינונית בלבד, אך לא באופן שחוטא לשיר. מפ3 להורדה.