Archive for the ‘ענבל פרלמוטר’ Category

קניה פרודיאנית

10 בנובמבר 2008

לפני חודש קניתי בחטף תחתונים נאי גזרה והדפס (סטנדרט/ תפזורת כוכבים). היום הבחנתי שעל החזית נשכח עזבונה של ענבל פרלמוטר: מכשפה בלבנים רוכבת על מטאטא תחת הכיתוב "Ride With Pride".

ערב קונספטואלי

11 באוקטובר 2008

אחותי קוראת את הביוגרפיה של ג'יה ומאזינה לענבל פרלמוטר. על השידה: כוס תה.