Archive for the ‘פרסומות’ Category

i'm in ur soup, making lecter facez

11 בדצמבר 2008

אין לי מושג מדוע קברניטי קנור מניחים שכרזת הפרסום החדשה שלהם תטפח צרכנים פוטנציאלים. למעשה, איני מבינה מי מסוגל להישיר אליה מבט מבלי להתקף בקונוטציות לצ'אקי, הבובה הרצחנית.

וכדי להפוך את העמוד לאקסצנטרי במיוחד, ממתק ניינטיזי בזיגוג דו-משמעי:

הוליווד הישנה התקשרה

10 בדצמבר 2008

היום חלפתי על פני זוג חבוק בתחנת הרכבת. מקץ כמה שניות ינק הגבר מפומית שבקוטבה השני טחובה סיגריה ארוכה. לו הבחורה הייתה מסתייעת בנעלי ריבוק ובחולצת לקוסט, הסיטואציה הייתה פרודיה אבודה על ארגוני Evergreen International למיניהם. העדרן של גרסאות מקומיות לפארסה המרתיחה ממלא אותי באופטימיות. בהנחה שהן לא קיימות באופן מחתרתי, כמובן.