Archive for the ‘צביקה פיק’ Category

לילות בוגי

2 באוגוסט 2008

שמח בסוף השבוע. תמיד תירצתי את סלידתי מצביקה פיק באינטואיציה שהסתברה לדייק. עכשיו הנושא חתום, צביקה פיק הוא גרורה של גועל נפש. השיער הנואש והמדובלל, משקפי השמש המגוחכים, הגרגרנות הכפייתית, היומרות הבינלאומיות, הגרדרובה הפתטית ו(בעיקר) האטיטוד המתנשא גורמים לי לשמוח בחלקי ולהודות לאלוהים ולקארמה.