Archive for the ‘קסטרו’ Category

הלילה, בחלקו המודחק ביותר של התת-מודע

25 במאי 2009

לאחרונה יצא לי לומר בכמה הזדמנויות שלחלום קלישאות זה הרבה יותר מאכזב מלדבר בקלישאות. אני נאלצת לעדכן את החוקיות בעקבות חלום שחלמתי הלילה: לחלום שאני רוכשת שמלה בקסטרו זה הרבה יותר מאכזב מלרכוש שמלה בקסטרו.

הלאה עם הדגמ"חים

30 במרץ 2009

כשבגדים של קסטרו לא הולמים אותך זו דרכו של היקום לומר שאת נראת נפלא.