Archive for the ‘קעקועים’ Category

אפילו הבחור עם האות הסינית השפיל מבט

6 בנובמבר 2008

לפי כמה דקות מצאתי את הגליון האחרון של "זמנים מודרנים" על ספסל בפארק. באחת מכתבות הצבע המוצלחות אנשים סקרו טעויות גרנדיוזיות שעשו, בניהם בחורה שקעקעה דולפין ענק על הבטן. משום מה האינטואיציה מאותתת לי שלא מדובר בטרגדיית אובדן טעם זמני אלא בשיכרון אילת שתפח מחוץ לפרופורציה. קנה המידה, אגב, חל גם על סיני וטורקיה.