Archive for the ‘רוס\"ר מ16’ Category

מצידון

26 ביוני 2008

היום התממש מגוף שני אחד הפחדים הצבאיים ביותר שלי. תוך פיקוח על מטווח אמונים הקצינים על פריקת הנשקים, קרי הצצה ואצבוע (אני מתכוונת במובן האירוטי) של בית הבליעה. בית הבליעה נחשף לצוהר כאשר החייל מותח את ידית הפריקה של הנשק, בתקווה שאני מדייקת במושגים. קוריוז דוגם כח- אותה הידית מפעילה את הנוקר שמאיץ את חומר הנפץ בכדור אל היעד. לעניינינו. בפיקוח על מטווח מיותר בצריפין ידית הפריקה של אחד הנשקים נרפפה על האצבע של עדי. הנזק: נישול קל של כמה שכבות עור ודם. הנזק המקסימלי: ריסוק העצם. תמיד סברתי שהאצבוע מקפח את הקצין ובהתאמה הקפדתי לשאול, במגבלות הדיסטנס, מהיכן החוסן לבטוח בשרירותו של חייל אלמוני. כך, בטירונות, ספגתי צעקות מאחד המ"כים האגביים ביותר הצה"ל. כולי תקווה שלאצבעותיו השלום.