Archive for the ‘רות דולורס וייס’ Category

מכתב פתוח לרות דולורס וייס

8 בדצמבר 2008

אני אדישה למדי ביחס למשתרכים ארצה אחר גחמות המולדת או תעמולת החלב והדבש. כמובן שאם רות דולורס וייס תחליט לחזור הנה, אני מבטיחה להסיע אותה משדה התעופה ולעזור עם המזוודות. ההצעה חפה מכל תוקף והתנאים גמישים תמיד.