Archive for the ‘רייבאן’ Category

לקקו, היפסטרים, לקקו

27 באפריל 2009

לא כדאי לעמוד לידי בפעם הבאה שאראה מסגרת של (או בהשראת) רייבאן.

הדרך לגיהנום רצופה מותגים מזוייפים

9 בדצמבר 2008

מסגרות בהשראת רייבאן חלחלו סוף-סוף אל דוכני החיקויים בעזריאלי. זיוף מותגים הוא ענף מחתרתי של אקטיביזם: האקט עצמו אמנם מכרסם בקפיטליזם באופן מובהק, אך עדיין משולל כל זוהר צמחוני/ שמאלני.