Archive for the ‘ריי צ\'רלס’ Category

כמה מילים על ארומה

3 באוקטובר 2008

אתמול, אחרי ההופעה של אייר, המתנו לטרמפ הביתה בארומה. שיאו החללי של הערב הפתיע כהשתקפות נטיפי הנאון בזגוגית המערבית של הסניף. חוץ מהתאורה מדובר בסניף מכוער למדי, רווי זוויות ישיבה יומרניות וניואנסי דפוס מתישים. כמה לגימות אחר כך הבחנתי שבחורה בכיסא גלגלים מובילה זוג עיוורים פנימה וממתינה עמם. כנראה שבדיוק נערך מרתון ראיונות עבודה.

הממליצים מהללים:

מהווי הסניף: