Archive for the ‘רכבת ישראל’ Category

יעקב לואיג'י, פטריוט

20 בספטמבר 2008

סוף השבוע הזה חתם את אירועי חתונתו של בן דודי. אמא ואבא התחמקו לצימר כך שנאלצתי לנסוע לכפר סבא, שם התארחנו, ברכבת. כהרגלי, רכשתי את כרטיס הנסיעה באמצעות החוגר. בחצי הדרך צפונה נכנס כרטיסן לקרון ובקש את הכרטיסים לביקורת. ידעתי באופן עמום למדי שהחוגר לא תקף בנסיעות אזרחיות, אבל ידעתי גם שחיילים פועמים בלב ליבו של הקונצנזוס, אהודים פי כמה מתינוקות או דולפינים. כשהגשתי לו את הכרטיס החינמי הערכתי שהסנטימנטים יאזנו את העברה, כלומר שלא אדרש בתשלום עבור הנסיעה אלא אספוג נזיפה תמציתית. להפתעתי, התבקשתי להציג תעודה מזהה כערובה למחיר הכרטיס המלא. אינטואיטיבית, התאכזבתי למצוא את עצמי בשיעוריה הנפסדים של הערכת הסיכונים. כמה דקות אחר כך שמחתי לשלם כנגזרת מ(אני מקווה)מגמה אנטי-מיליטריסטית. מעניין אם גם הכרטיסן הצביע למארינה ב"כוכב נולד 5".