Archive for the ‘שינוי’ Category

בכיף

9 בפברואר 2009

לפני שלוש שנים השחתתי כמה שבתות בהפצת חומר תעמולתי של מפלגת שינוי המנוחה בצומת ביל"ו, יחד עם כמה ידידים וידידים למחצה. לפני שאחתור לפואנטה, ראוי לציין שכולנו עבדנו תחת הרושם ששינוי פוסעת במודע אל מערכה שסופה ידוע מראש. אחרי שלוש שנות קואליציה רדומות, איש במפלגה לא ניסה לנשוף במפרשים שהובילו אותה לכנסת על יהבם של חמישה-עשר מנדטים. לא היה סיכוי שהיא תעבור את אחוז החסימה. השיווק המגוחך ותנאי ההעסקה הרפויים העידו על אווירת סיום קורס יותר מעל ציד קולות צפים. אחד העובדים דייק כשאמר ששינוי יורה לכל הכיוונים ברובה מים. החומרים ששלשלנו למכוניות היו קונסרבטיביים לחלוטין, אבל גולת הכותרת הייתה חליפות וציציות שהמתנדבים לבשו כדי להפיץ עלונים הקוראים לסגירת מרכז הקניות בשבת. קל ליפול לפח האנטישמי בהקשר החילוני, אבל זו עדיין הברקה.

אישית, אתמוך בכל מפלגה שתבטיח לסגור את צומת ביל"ו לצמיתות, ושבתות הן צעד אחד לקראת המטרה. העבודה בסמוך למרכז המגושם והצפוף רק חיזקה את סלידתי האינסטינקטיבית ממנו. אין טעם במקום שמשרה מאבקי חניה אחת לרבע שעה. למרות קוצר הרוח שהמעמד מחייב, שמחתי לגלות שמרבית הנהגים הערניים סרבו לקבל את החומרים שחילקנו, לרבות בלוני הליום (!), באופן עקרוני. רובם טענו שההייפ אכזב ושינוי לא קיימה את מרבית הבטחותיה.

אף פעם לא האמנתי שמפלגת טרנד תממש את עצמה בכנסת. אם אניח להלעזות הצדקניות על בזבוז כספי הציבור (שממילא מבוזבזים לשווא), מפלגה טרנדית שנכנסה לכנסת ולא מימשה את הציפיות עדיין נחשבת להוגנת. שרון נבחר פעמיים תחת הסיסמה הריקה 'רק שרון יביא שלום'; מרצ מבטיחה נישואים אזרחיים בכל שנה; המיסים עדיין גבוהים, הים עדיין מזוהם וכיו"ב. כמובן שמפלגת טרנד נבדלת מהקונבנציה כנישה שעשויה לקיים את ההבטחות, סוג של פרבר תמים לכרך משומן ומסואב. אם ההבטחות לא קוימו, ההגינות מכתיבה את הסרת מועמדותה של המפלגה לבחירות הבאות או פציחה בקמפיין היתולי. האפשרות הראשונה אבירית, השניה היא התנצלות חיננית.

לכן אני מקווה שהזיכרון הקולקטיבי טרם החלים מפארסת הגימלאים, ושהמפלגה המאכזבת תמצא את עצמה מחוץ לכנסת. מסחטת הקולות בחנה כל מניפולציה פולנית אפשרית בתשדירי הבחירות, מה שיכול להתפרש כדחקה אקסטרימית או כנסיון נואש לשנורר (שוב) קולות צפים. התפלאתי שלא למצוא סיסמאות כמו 'לסבא כבר אין וורטרס אורגינל בשבילך' מרוחים בעמודי האמצע של ידיעות וישראל היום. עוד לא החלטתי אם להסחף בטרנד התנועה הירוקה (שעשויה, תחת תרחיש אוטופי, לטפל גם בגימלאים הזנוחים), להתפשר על מרצ או לבטוח בקופטש. שיהיה יום חופש קיצי ומוצלח.