Archive for the ‘שעון חורף’ Category

הו, ארקדי

9 באוקטובר 2008

הבעיה העיקרית עם שעון חורף היא שאיש לא מורד בו במוצהר. האפקט שתצור יוזמה להארכת הימים ישתלם הרבה יותר מהפיקניקים ההמוניים. סתם, שתהיה בעניינים.