Archive for the ‘שרה פיילין’ Category

פיילין: "ריקודים הם מעשה השטן"

21 באוקטובר 2008

פיילין: "על החוקה לאסור נישואי הומואים".

יוזמות שישתלבו בקשת הדעות של שרה פיילין: הגבלת גיל צרכני האלכוהול לעשרים וחמש ומעלה, הכרה באמצעים קיצוניים לפיזור הפגנות אנטי-מלחמתיות, שילוב שיעורי אפיה בתכנית הלימודים לנשים, חוקים לאכיפת הפלות, תמיכה בעונש מוות, הגבלת חופש הביטוי וכיו"ב.

נוצרים אדוקים (חוץ מסופיאן סטיבנס וכמה אחרים) נוטים לעורר בי לעג. ראשית, כדת מונותאיסטית הנצרות מתבססת על השילוש הקדוש. שנית, לשליש מהאלוהות הנוצרית יש ביוגרפיה וגוף. שלישית, נוצרים מאמינים שמשיחם הלבנטיני היה בלונדיני תכול עיניים. רביעית ועיקרית, המחנה הפתטי של שרה פיילין.

נימוקיה של פיילין, שניכסו באופן מצטדק וצר את האמונה באלוהים ("האמונה באלוהים הפכה ללעג במהלך מסע הבחירות, וזה שובר את ליבי. זה לא הוגן כלפי אלה שחולקים את האמונה באל, ובוחרים לעבוד את אלוהינו בכל דרך אותה הם רואים לנכון" ), הרתיחו אותי יותר מהפארסה הממוחזרת עצמה. האמתלה הדתית, נבונה ככל שתהיה מן הפן הפופוליסטי, צרה מלכסות על העובדות: 49% מהזוגות הנישאים בארצות הברית מתגרשים (נכון לינואר 2006). גם אלף סופרלטיבים לכל-המשפחה לא יטשטשו את כישלון המוסד, שכפועל יוצא מסויג מכל תואנות הקדושה. אני מתקשה לחשוב על עדשה, מעבר להומופוביה הטובה והקלאסית, דרכה מתפרשת חתירה לשוויון ביורוקרטי כלעג לנוצרים מאמינים.