Archive for the ‘24 דקות’ Category

מאחוריי רצפת חדר העריכה

15 בדצמבר 2008

אני מתענגת על "24 דקות" משמחה לאיד גרידא. חינמון הרכבת של ידיעות הוא גרסה מזוקקת לעיתון על מוספיו. בהתאמה, מדובר בצהובון מביך ורצוף שגיאות שמנפח אייטמים מפוקפקים לשערים ותופעות קוריוזיות לכתבות אמצע. הנה, למשל, ממתק שהודפס היום כאייטם למרגלות מדור הרכילות:


באמת מעניין.

חריף

16 באוקטובר 2008

מתוך "24 דקות" מה-15 לאוקטובר:

אני מוכנה להעניק תמורה מגוונת ועשירה עבור מכתב האזהרה הרשמי ששיגר אורן זריף באמצעות עורך דינו. כפייתה של הלשון הפורמלית על תהליכים מיסטיים היא מעדן ספקולטיבי מתמשך. למשל: "באם שכטר (להלן צד ב' ) לא יחדל מחיקוייו יאלץ מרשי (להלן צד א' ) לשבש את שידורי הטלוויזיה המקומיים באמצעות כוחותיו (להלן דגימת פוטושופ). כמו כן, במידה וימשכו החיקויים מתחייב מרשי להטיל קללה על צוות השחקנים של התכנית "סוף שבוע" בשלמותו. כתוצאה מהקללה תנשורנה מחלפותיהם לצמיתות וזכרונם יאבל כליל. בברכה, דני צ'ובאקה".

טריוויה מיסטית: הבוקר, באורח אינטואיטיבי לחלוטין, לבשתי חולצה עם הדפס צלליתו של אורן זריף.

חינם במחיר הכרות

17 ביוני 2008

כל גליון של "24 דקות" מחזק את הערכתי הראשונה, לפיה המערכת מתבססת על ניקוז ושכתוב מכתבי שרשרת בלבד.