Archive for the ‘JewGold’ Category

ג'וּבריש

15 בנובמבר 2008

אמש חלמתי שאני עדה להתפרעות של קציני ים בפראג (ליד תחנת Muzeum, אם מישהו מתעניין). בחלומי נפצו הקצינים חלונות ראווה תוך מלמול ניב יידישאי חסר משמעות, אקט שפרשתי כמאורע אנטישמי-תעמולתי מחוכם. כשהתעוררתי, הלומת שינה לחלוטין, הגדרתי את המלמול כג'וּבריש וחזרתי לנמנם. ג'ובריש בתרבות הפופולרית: בוראט, אל תתעסקו עם הזוהן.

אגב, הצעתי את המונח גם לדורבנות אבל אין לי סבלנות להמתין לאישור.

אני עדיין מחכה לטקס החניכה

31 באוקטובר 2008

בפעם הראשונה ששמעתי את תאוריות הקשר הכל-יהודיות הנחתי שכולן מבוססות ושבקרוב אזומן להשבעה. אמונתי התרופפה בכיתה ז', בעיקר מטעמי תשישות והגיון. אתמול, בשיחה עם אבא על אנטישמיות, הוא פלט "טוב, אנחנו בכל זאת שולטים בבנקאות העולמית". בתגובה סיפרתי שכילדה קיוויתי להצטרף לשורות המחתרת הציונית. יתר הנסיעה עברה בשתיקה. לא שתיקה מביכה, שתיקת ב"מ.

Where's your JewGold?

22 בספטמבר 2008

זו רק אני, או שככל שאהוד ברק משמין ומזדקן הוא מזכיר יותר ויותר את היהודי הגלותי הסטראוטיפי?

(*- קריצה).

(JewGold: אינטרפרטציות).